Miten teen haluamistani lomakekentistä pakollisia täytettäviä?